نمایش موارد 1 تا 10 از مجموع 101853 حدیث یافت شده. زمان جستجو 0.5625 ثانیه.
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
[...] و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را [...]
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : بهترينِ گفتار آن است كه گوش ها از آن ملول نشوند و فهم آن ، ذهن ها را رنجور نسازد.
124
تبليغ بر پايه قرآن و حديث
محمّد محمّدی ری شهری
286
1غرر الحكم : 8419
2670
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
[...] از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو [...]
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : اى مؤمن! همانا اين دانش و ادب ، بهاى نفس توست . پس در آموختن آن بكوش كه هر آنچه بر دانش و ادبت بيفزايد ، بر بهاى تو مى فزايد كه با دانش ، به سوى پروردگارت ره مى برى .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
272
1غرر الحكم : ح 11031 .
311
عنه عليه السلام :لا تَستَعظِمَنَّ أحَداً حَتّى تَستَكشِفَ مَعرِفَتَهُ.
امام على عليه السلام : كسى را بزرگ مشمار تا آن گاه كه به معرفتش پى ببرى .
عنه عليه السلام :لا تَستَعظِمَنَّ أحَداً حَتّى تَستَكشِفَ مَعرِفَتَهُ.
امام على عليه السلام : كسى را بزرگ مشمار تا آن گاه كه به معرفتش پى ببرى .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
272
1غرر الحكم : ح 10208 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 518 ح 9387 .
311
الإمام عليّ عليه السلام :العِلمُ أصلُ كُلِّ خَيرٍ ، الجَهلُ أصلُ كُلِّ شَرٍّ.
امام على عليه السلام : دانش ، بنياد هر خير و نادانى ، ريشه هر شرّى است .
الإمام عليّ عليه السلام :العِلمُ أصلُ كُلِّ خَيرٍ ، الجَهلُ أصلُ كُلِّ شَرٍّ.
امام على عليه السلام : دانش ، بنياد هر خير و نادانى ، ريشه هر شرّى است .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
274
1غرر الحكم : ح 818 و ح 819 .
311
عنه عليه السلام :كَفى بِالعِلمِ رِفعَةً.
امام على عليه السلام : براى سرافرازى ، دانش بس است .
عنه عليه السلام :كَفى بِالعِلمِ رِفعَةً.
امام على عليه السلام : براى سرافرازى ، دانش بس است .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
278
1غرر الحكم : ح 7011 .
311
عنه عليه السلام :العَقلُ مَنفَعَةٌ ، وَالعِلمُ مَرفَعَةٌ ، وَالصَّبرُ مَدفَعَةٌ.
امام على عليه السلام : خرد ، مايه سود و دانش ، مايه سربلندى و شكيبايى ، موجب دفع بلاست .
عنه عليه السلام :العَقلُ مَنفَعَةٌ ، وَالعِلمُ مَرفَعَةٌ ، وَالصَّبرُ مَدفَعَةٌ.
امام على عليه السلام : خرد ، مايه سود و دانش ، مايه سربلندى و شكيبايى ، موجب دفع بلاست .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
278
1غرر الحكم : ح 2041 وفيه «رفعة» بدل «مرفعة» .
311
عنه عليه السلام :العِلمُ مَجَلَّةٌ ، الجَهلُ مَضَلَّةٌ.
امام على عليه السلام : دانش ، مايه بزرگى و نادانى ، مايه گم راهى است .
عنه عليه السلام :العِلمُ مَجَلَّةٌ ، الجَهلُ مَضَلَّةٌ.
امام على عليه السلام : دانش ، مايه بزرگى و نادانى ، مايه گم راهى است .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
278
1غرر الحكم : ح 204 .
311
عنه عليه السلام :العِلمُ مِصباحُ العَقلِ.
امام على عليه السلام : دانش ، چراغى براى خرد است .
عنه عليه السلام :العِلمُ مِصباحُ العَقلِ.
امام على عليه السلام : دانش ، چراغى براى خرد است .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
262
1غرر الحكم : ح 1583 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 50 ص 1280 .
311
عنه عليه السلام :العِلمُ حِجابٌ مِنَ الآفاتِ.
امام على عليه السلام : دانش ، حجابى در برابر آفات است .
عنه عليه السلام :العِلمُ حِجابٌ مِنَ الآفاتِ.
امام على عليه السلام : دانش ، حجابى در برابر آفات است .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
264
1غرر الحكم : ح 720 .
311
عنه عليه السلام :العِلمُ نُقطَةٌ كَثَّرَهَا الجاهِلونَ.
امام على عليه السلام : دانش ، نقطه اى است . نادانان آن را زياد كردند .
عنه عليه السلام :العِلمُ نُقطَةٌ كَثَّرَهَا الجاهِلونَ.
امام على عليه السلام : دانش ، نقطه اى است . نادانان آن را زياد كردند .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
264
1مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء : ص 185 ، عوالي اللآلي : ج 4 ص 129 ح 223 .
311