نمایش موارد 1 تا 10 از مجموع 101853 حدیث یافت شده. زمان جستجو 0.7192 ثانیه.
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
[...] و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را [...]
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : بهترينِ گفتار آن است كه گوش ها از آن ملول نشوند و فهم آن ، ذهن ها را رنجور نسازد.
124
تبليغ بر پايه قرآن و حديث
محمّد محمّدی ری شهری
286
1غرر الحكم : 8419
2670
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
[...] از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو [...]
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : اى مؤمن! همانا اين دانش و ادب ، بهاى نفس توست . پس در آموختن آن بكوش كه هر آنچه بر دانش و ادبت بيفزايد ، بر بهاى تو مى فزايد كه با دانش ، به سوى پروردگارت ره مى برى .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
272
1غرر الحكم : ح 11031 .
311
عنه عليه السلام :لَعَنَ رسولُ اللّه ِ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ .
امام على عليه السلام : پيامبر خدا، مُحلِّل و محلِّل گيرنده را نفرين كرد.
عنه عليه السلام :لَعَنَ رسولُ اللّه ِ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ .
امام على عليه السلام : پيامبر خدا، مُحلِّل و محلِّل گيرنده را نفرين كرد.
55
حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله و سلّم جلد چهاردهم
محمّد محمّدی ری شهری
366
1 سنن ابن ماجة : ج 1 ص 622 ح 1935 عن الحرث .
2712
عنه عليه السلام :المُروءَةُ بَثُّ المَعروفِ ، وقِرَى الضُّيوفِ .
امام على عليه السلام : جوان مردى ، عبارت است از: پراكندن نيكى ، و گرامى داشتن مهمان.
عنه عليه السلام :المُروءَةُ بَثُّ المَعروفِ ، وقِرَى الضُّيوفِ .
امام على عليه السلام : جوان مردى ، عبارت است از: پراكندن نيكى ، و گرامى داشتن مهمان.
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
26
1غرر الحكم : ج 2 ص 156 ح 2171 .
840
عنه عليه السلام :فِعلُ المَعروفِ ، وإغاثَةُ المَلهوفِ ، وإقراءُ الضُّيوفِ ، آلَةُ السِّيادَةِ .
امام على عليه السلام : نيكى كردن، فريادرسىِ ستمديده، و مهماندارى ، ابزارهاى مهترى اند .
عنه عليه السلام :فِعلُ المَعروفِ ، وإغاثَةُ المَلهوفِ ، وإقراءُ الضُّيوفِ ، آلَةُ السِّيادَةِ .
امام على عليه السلام : نيكى كردن، فريادرسىِ ستمديده، و مهماندارى ، ابزارهاى مهترى اند .
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
26
1غرر الحكم : ج 4 ص 430 ح 6585 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 358 ح 6053 وفيه «زين» بدل «آلة» .
840
عنه عليه السلام :الضِّيافَةُ رَأسُ المُرُوَّةِ .
امام على عليه السلام : مهماندارى ، سرمنشأ جوان مردى است .
عنه عليه السلام :الضِّيافَةُ رَأسُ المُرُوَّةِ .
امام على عليه السلام : مهماندارى ، سرمنشأ جوان مردى است .
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
26
1غرر الحكم : ج 1 ص 142 ح 528 .
840
الإمام عليّ عليه السلام :النِّيَّةُ الصّالِحَةُ أحَدُ العَمَلَينِ .
امام على عليه السلام : نيّت خوب، خود ، يك عمل است.
الإمام عليّ عليه السلام :النِّيَّةُ الصّالِحَةُ أحَدُ العَمَلَينِ .
امام على عليه السلام : نيّت خوب، خود ، يك عمل است.
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
48
1غرر الحكم : ج 2 ص 16 ح 1624 .
840
عنه عليه السلام :غايَةُ اليَقينِ الإخْلاصُ .
امام على عليه السلام : غايت يقين، اخلاص است .
عنه عليه السلام :غايَةُ اليَقينِ الإخْلاصُ .
امام على عليه السلام : غايت يقين، اخلاص است .
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
48
1. غرر الحكم : ج 4 ص 369 ح 6347 .
840
الإمام عليّ عليه السلام :أكرِم ضَيفَكَ وإن كانَ حَقيرا .
امام على عليه السلام : مهمانت را گرامى بدار ، اگر چه حقير باشد .
الإمام عليّ عليه السلام :أكرِم ضَيفَكَ وإن كانَ حَقيرا .
امام على عليه السلام : مهمانت را گرامى بدار ، اگر چه حقير باشد .
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
52
1غرر الحكم : ج 2 ص 191 ح 2341 .
840
الإمام عليّ عليه السلام :البَشاشَةُ أحَدُ القِراءَينِ .
امام على عليه السلام : خوش رويى ، نيمى از مهمان نوازى است .
الإمام عليّ عليه السلام :البَشاشَةُ أحَدُ القِراءَينِ .
امام على عليه السلام : خوش رويى ، نيمى از مهمان نوازى است .
71
فرهنگ‌ نامه مهماني
محمّد محمّدی ری شهری
54
1غرر الحكم : ج 2 ص 28 ح 1692 .
840